Avatar of Denny Saputra Harahap.
Denny Saputra Harahap
Fresh graduate
ProfileResume
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Denny Saputra Harahap

Fresh graduate
Saya memiliki kemampuan dalam bidang social media marketing, bergabung dalam 2 tahun terakhir. Mampu membantu meningkatkan User experience di produk perusahaan ataupun dalam platform mereka. Saya berpengalaman kurang lebih 1 tahun dalam organisasi kampus. Saya juga berpengalaman dalam sebuah kelompok tugas kampus, yang dimana saya berposisi sebagai ketua kelompok, yang mampu memimpin anggota mengerjakan tugas-tugas dengan baik hingga selesai dalam waktu yang tepat.
Universitas Sumatera Utara
Padangsidimpuan, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indonesia

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
  Sản xuất Film / TV / Video
 • Lĩnh vực
  Truyền thông
 • Kinh nghiệm làm việc
  Dưới 1 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  Word
  PowerPoint
  Excel
  Bahasa asing
  Manajemen Waktu
  mahir menggunakan sosial media
  Team Work
  Individual Work
 • Ngôn ngữ
  Japanese
  Trung cấp
  English
  Trung cấp
  Indonesian
  Thông thạo
  German
  Trung cấp
  Chinese
  Sơ cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Part-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Bằng cử nhân
Sastra Jepang
2017 - 2021
Khác
IPS
2014 - 2017
Khác
-
2011 - 2014