Avatar of depchuanykhoa.
depchuanykhoa
Đẹp Chuẩn Y Khoa - Blog Chia Sẻ Kiến Thức Làm Đẹp Cho Phái Nữ
Profile
Posts
0Connections
Print
Avatar of the user.

depchuanykhoa

Đẹp Chuẩn Y Khoa - Blog Chia Sẻ Kiến Thức Làm Đẹp Cho Phái Nữ
Đẹp Chuẩn Y Khoa - Blog Chia Sẻ Kiến Thức Làm Đẹp Cho Phái Nữ
Medic Skin
Logo of the organization.
HIGH5.AI

Professional Background

 • Current status
 • Profession
  Doctor
  Researcher
  Personal Carer
 • Fields
  Mental Health Care
  Medical Practice
  Medical Devices
 • Work experience
 • Management
 • Skills
  SEO
 • Languages
  Vietnamese
  Fluent
 • Highest level of education

Job search preferences

 • Desired job type
  Full-time
 • Desired positions
 • Desired work locations
 • Freelance

Work Experience

Đẹp Chuẩn Y Khoa

Jan 2022 - Present
Đẹp Chuẩn Y Khoa được ra đời với nhiệm vụ cập nhật các xu hướng làm đẹp mới nhất, an toàn nhất theo tiêu chuẩn y khoa Quốc Tế #depchuanykhoa Web: https://depchuanykhoa.vn/

Education

Logo of the organization.
Other
abc
2006 - 2010