Avatar of DESIGN UNME.
DESIGN UNME
非我品牌空間設計公司
ProfilePortfolio
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

DESIGN UNME

非我品牌空間設計公司
UNME DESIGN是間創新的跨領域設計公司, 運用設計協助企業成長是我們的強項, 使用者經驗與數據導入是我們的特別之處。 因而創造設計的「維度法則」- Dots Form Brand
台北市, 台灣

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.