Avatar of SURIYADI.
SURIYADI
Transaction risk analyst
ProfileResume
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

SURIYADI

Transaction risk analyst
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
PT BANK BRI Tbk
Logo of the organization.
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Thất nghiệp
  Sẵn sàng phỏng vấn
 • Nghề nghiệp
  Nhà phân tích
 • Lĩnh vực
  Ngân hàng
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm liên quan
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Microsoft Office
  Word
  Excel
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Transaction risk analyst

PT BANK BRI Tbk
Contract
05/2020 - 10/2023
3 yrs 6 mos
Jakarta, Indonesia
1. Analysed and interrogated large datasets for high-quality risk reporting. 2. Temporarily blocking debit and credit cards which is suspect risk transactions.
Logo of the organization.

Contact Center

PT BANK BRI Tbk
Contract
10/2018 - 04/2020
1 yr 7 mos
Central Jakarta, Central Jakarta City, Jakarta, Indonesia
1. Processed complaints professionally, seeking effective, timely solutions for continued customer satisfaction. 2. Acted as first point of contact for customer issues and queries. 3. Optimised customer experience by tailoring responses to individual needs. Handled high call volumes with accuracy and efficiency for optimum productivity.

Học vấn

Logo of the organization.
Bằng cử nhân
Pendidikan Bahasa Inggris
2012 - 2016
3.25/4 GPA