In
Avatar of the user.

Dr. Ashok J Bharucha

Dr. Ashok J Bharucha is regarded as a compassionate, thoughtful, and attentive professional who tailors each treatment to the unique needs of each patient. Dr. Ashok J Bharucha, a seasoned adult and geriatric psychiatrist, looks forward to providing the professional treatment and support patients require to continue their journeys of self-discovery.

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Bác sĩ
 • Lĩnh vực
  Chăm sóc sức khỏe tâm thần
 • Kinh nghiệm làm việc
  Hơn 15 năm (Hơn 15 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing Trên 15 nhân viên
 • Kỹ năng
  Word
  PowerPoint
  Excel
  word
  powerpoint
 • Ngôn ngữ
  English
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Doctoral

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Part-time
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.