Avatar of Dustin.
Dustin
Managing Director @ 零一成長行銷有限公司
Profile
Posts
19Connections
In
Avatar of the user.

Dustin

Managing Director @ 零一成長行銷有限公司
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
零一成長行銷有限公司
清華大學

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Managing Director

08/2018 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan
帶領技術與內容行銷團隊,協助B2B與B2C客戶成長流量年增率40-300%,產業涵蓋保健食、線上語言學習、母嬰用品、智慧顯示、跨境電商平台

Học vấn

Bachelor of Science (BS)
數學
2008 - 2012