My Portfolio

影片剪輯 | 誠品駁二店萬聖節專案

30

自主進修 | Html & CSS學習成果 - 香水電商

48

專案管理 | 誠品駁二店市民日

29

個人攝影作品 | 攝影/調色

47

內容行銷-自媒體經營、圖文製作

38

活動企劃 | 誠品台南文化店黑膠樂聽室

57

活動企劃 | 誠品屏東店REOPEN活動

51
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.