Avatar of EDAN.
EDAN
高級專員
ProfileResume
Posts
37Connections
In
Avatar of the user.

EDAN

高級專員
您好,我是Edan ! 在大學時期接觸業界軟體工程師,對於科技領域、金融業、軟體資訊,充滿興趣,不斷努力探索、嘗試全新的事物,保持主動且良好的學習能力,時常學習新的事物、技能和技術,並動手去實現。目前任職於元大總行資訊部,目前正在找尋新的目標。
Logo of the organization.
元大商業銀行
德明科技大學
台灣台北

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Bật trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Software Engineer
  .NET Developer
  Full Stack Development
 • Lĩnh vực
  Ngân hàng
  Phần mềm
  Dịch vụ cung cấp thông tin
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 nhân viên
 • Kỹ năng
  JavaScript
  jQuery
  HTML
  CSS
  Bootstrap
  PHP
  C
  C#
  C# ASP.NET
  C# MVC Frameworks
  JAVA
  Android
  Python
  MSSQL
  MySQL
  Word
  PowerPoint
  Excel
  MVC架構
  .NET Framework
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
  Chinese
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  系統分析師
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei City, Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

高級專員

元大商業銀行
Full-time
03/2020 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan
1.系統維運 : 與需求單位溝通並協同設計解決方案,撰寫需求與系統分析規格文件。 2.分析需求:研究市場趨勢、蒐集各家銀行使用技術資訊,分析出對公司有利的策略。 3.專案開發:與開發廠商緊密配合,管控專案進度;可行性評估、功能規劃、規格撰寫、測試驗收、上線流程。 4.追蹤成效:觀察使用者反饋、數據,並將問題和改善方式撰寫成文件,以便於下次專案規劃或借鏡。 5.培養人才 : 帶領社會新鮮人進入正軌,一同分享自身經驗並互相討論。
Logo of the organization.

軟體工程師

01/2019 - 02/2020
1 yr 2 mos
Taipei City, Taiwan
1.負責軟體之分析、設計以及程式撰寫。 2.規劃執行軟體架構及模組之設計。 3.進行軟體之測試與修改。 4.協助研發軟體新技術與新工具。
Logo of the organization.

軟體工程師

09/2018 - 12/2018
4 mos
Taipei City, Taiwan
1. 負責軟體之分析、設計以及程式撰寫。 2. 規劃執行軟體架構及模組之設計。 3. 進行軟體之測試與修改。 4. 協助研發軟體新技術與新工具。

軟體工程師

06/2018 - 09/2018
4 mos
Taipei City, Taiwan
1. 負責軟體之分析、設計以及程式撰寫。 2. 進行軟體之測試與修改。

Học vấn

Bachelor’s Degree
資訊科技系
2015 - 2019
Các hoạt động xã hội
籃球隊、吉他社