Avatar of the user.

唐若滋 Evie Tang

7年以上數位行銷經驗,歷經傳統廣告 AE 到掌握年度預算千萬的行銷主管的修煉。 擅長內容經營、SEO 優化專案、數位廣告投放與策略制定,制定與優化行銷轉換漏斗,從執行至各渠道經營及分析,成長駭客技巧或集客式行銷。
Vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập để xem thêm thông tin về 唐若滋 Evie Tang.