Avatar of 蔡宗驊.
蔡宗驊
前端工程師
ProfileResumePortfolio
Posts
1Connection
In
Avatar of the user.

蔡宗驊

前端工程師
自 2022 年開始學習前端技術,今年 9 月正式從緯育前端工程師養成班結業,我具備良好的組織規劃與溝通協調能力 ,培訓過程曾帶領 5 人做團體專題。 我對生活中的美感有一定的感受力,對於網頁介面的細節有著深入觀察。深受無瑕程式碼觀念啟發,編寫簡潔且易於理解的程式碼。
久晴服飾有限公司
Logo of the organization.
實踐大學(Shih Chien University)
New Taipei City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Thất nghiệp
  Sẵn sàng phỏng vấn
 • Nghề nghiệp
  Front-end Engineer
  Model Maker
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  None
 • Kỹ năng
  html + css + javascript
  Linux
  PHP
  SASS/SCSS
  jQuery
  Vue.js
  MySQL
  Figma
  AJAX / API串接
  RWD網頁設計
  Bootstrap5
  git版本控制系統
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  前端工程師
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei City, Taiwan
  New Taipei City, Taiwan
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

打版師

04/2022 - 04/2023
1 yr 1 mo

打版師

04/2019 - 04/2021
2 yrs 1 mo

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
服裝設計系
2012 - 2016

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.

前端工程師專業技術養成班

財團法人商業發展研究院
Phát hành vào 08/2023
Không có ngày hết hạn