Avatar of the user.

林博元

餐飲創業經營、顧客服務推廣者,擅長危機處理、組織溝通、顧客服務,開設經營兩間餐飲事業,曾任農業新創公司任職 顧客關係經理,現任金流新創商業開發經理。
Vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập để xem thêm thông tin về 林博元.