Avatar of the user.

Galen Hsieh

Galen,潛水愛好者與業餘水下攝影師,也是一位IELTS雅思英文考試講師、創新管理者、平面設計師、及Solution Provider;畢業於澳洲國立大學(ANU)視覺藝術研究所攝影媒體組,目前擔任海洋生態探索之旅專家『喜潛水假期 seadiving.com』Martech Director。熱愛學習,包括美食料理、CSS、數位行銷、電腦硬體DIY、營運模式解析、產業分析等。也敢挑戰,目前擁有傳統三大極限運動中的兩項,滑雪與潛水,從潛水愛上海洋,再將鏡頭延伸到海底,最後將興趣轉變成工作。
Vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập để xem thêm thông tin về Galen Hsieh.