In
Avatar of the user.

Getac神基科技

CakeResume Premium Badge
Getac was established in 1989 as a joint venture with GE Aerospace to supply defense electronic products. Getac is one of the key subsidiaries of MiTAC-Synnex Business Group. As one of the leading rugged computer manufacturers, Getac offers not only rugged computing products but also automotive mechanical parts and aerospace fasteners. 神基科技成立於 1989 年,由聯華神通關係企業神通電腦(MiTAC Inc.)與美國奇異航太部門(GE Aerospace)共同合資成立,專門提供國防電子相關設備。 經過二十餘年的耕耘,神基科技的事業版圖從3C電子產業橫跨到汽車零組件及航太扣件產業,並且發展成為全球第二大之攜帶式強固型電腦製造商和品牌商。
台灣台北市

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
  Mạng máy tính
  SaaS/ Điện toán đám mây
  Hardware
 • Kinh nghiệm làm việc
  Hơn 15 năm
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Không quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.