In
Avatar of the user.

PT Herun Internasional Brand Management Jakarta

recruitment
Chưa có phần giới thiệu.
PT Herun Internasional Brand Management Jakarta
Logo of the organization.
Universitas Budi Luhur Jakarta
Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
  HR Specialist
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  PowerPoint
  Word
  Canva
  Excel
  Java
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

HR Recruitment

09/2023 - Hiện tại
North Jakarta, North Jakarta City, Jakarta, Indonesia

Học vấn

Logo of the organization.
Bằng cử nhân
teknik informatika
2019 - 2023
3/4 GPA