Avatar of 洪漢宇.
洪漢宇
軟體工程師 @ 軟體自由接案者
ProfileResumePortfolio
Posts
12Connections
In
Avatar of the user.

洪漢宇

軟體工程師 @ 軟體自由接案者
透過程式碼將需求實踐,致力成為『貼近User』的工程師。 寫出『穩定流暢』的程式碼,讓User使用順利。 重視團隊合作,一起完成大型專案。
軟體自由接案者
Logo of the organization.
銘傳大學 Ming Chuan University

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Thất nghiệp
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  Dưới 1 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  Node.js / Express.js
  Mongoose/MongoDB
  HTML/CSS
  SQL/MySQL
  MVC架構
  RESTfulAPI
  TypeScript
  Web Application
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Backend Engineer (Node.js)
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei City, Taiwan
 • Freelance
  Freelancer bán thời gian

Kinh nghiệm làm việc

軟體工程師

04/2023 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan
1. 與業主討論專案需求。 2. 透過程式來完成業主需求。

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor of Business Administration (BBA)
風險管理與保險學系
2013 - 2016
Các hoạt động xã hội
在系學會擔任公關長。
Mô tả
主辦過 系週活動 & 150位新生參與的隔宿露營活動。