Avatar of HR.recruit.
CakeResume Premium Badge
HR.recruit
HR Recruiter
Profile
Posts
5Connections
In
Avatar of the user.

HR.recruit

CakeResume Premium Badge
HR Recruiter
您好,我是HYTECH TW (海科科技)的HR,我們正在召募優秀人才,如有興趣或是規劃年後轉職的朋友請不要猶豫、歡迎大家推薦或隨時與我聯繫!❤️
Taipei City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.