In
Avatar of the user.

國泰綜合證券股份有限公司

為朝金融事業國際化、多元化的發展趨勢,國泰金控董事會於2004年2月6日通過設立國泰綜合證券,於全體同仁共同戮力下,國泰證券於8月13日正式開業,成為國泰金控的成員之ㄧ,國泰證券的成立,完整了集團的產品線並增強跨業行銷的實力。我們傳承金控對專業的堅持與品質,完整個人理財與企業金融服務,發揮共同行銷(cross-selling)效益,及提供客戶一站購足(one-stop shopping)的服務。

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.