Avatar of 劉奕廷.
劉奕廷
教師
ProfileResumePortfolio
Posts
6Connections
In
Avatar of the user.

劉奕廷

教師
現為國高中的數物化補教老師,近日完成AC全端課程的學習,目前正在做轉職後端工程師的準備。
Logo of the organization.
百世教育科技股份有限公司
Logo of the organization.
ALPHA Camp
Taipei City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
  Node.js Developer
 • Lĩnh vực
  Giáo dục
 • Kinh nghiệm làm việc
  Dưới 1 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  None
 • Kỹ năng
  JavaScript
  MySQL
  Bootstrap
  Node.js / Express.js
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  工程師
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei City, Taiwan
 • Freelance
  Freelancer bán thời gian

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

兼職教師

08/2018 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan
與主任討論教學教材與方案,與家長配合教學,教學國高中的數物化,人數從一對一到小班制(八人)都有。

Học vấn

Logo of the organization.
Non-Degree Program (e.g. Coursera certificate)
後端網頁開發課程
2021 - 2022
Các hoạt động xã hội
學習使用express框架開發網頁、 API 串接、 Ajax、RESTful 路由設計、MySQL和MongoDB 資料庫 2.在完成作業既定規格後,會再嘗試以新技術擴充作業內容。 3.參加「獎品盃_分享會」分享Mongoose語法與操作符 4.結業證書:Foundation Course of Full Stack Web Development Program (Specialize in Back-end)
Mô tả
完整完成後端學習課程
Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
化學
2013 - 2017