Avatar of Ivory Wang.
Ivory Wang
UI/UX Designer
ProfileResume
Posts
12Connections
In
Avatar of the user.

Ivory Wang

UI/UX Designer
Hi!我是 Ivory, 習慣先從使用者的中心來思考問題,和團隊們一起 brainstorming,共同產出好用的產品!
Logo of the organization.
台灣基達科技
Logo of the organization.
國立屏東科技大學
台灣台北

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  UI/UX Design
 • Lĩnh vực
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  6-10 năm (1-2 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  UI/UXDesign
  Figma
  Illustrator
  Zeplin
  Notion
  JIRA
  Scrum
  ChatGPT
  Midjourney AI
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  UIUX Designer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei City, Taiwan
  New Taipei City, Taiwan
 • Freelance
  Freelancer bán thời gian

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

UI Designer

台灣基達科技
Full-time
04/2022 - Hiện tại
New Taipei City, Taiwan
• 以寵物為發想設計,結合聊天與交友的 App 及 B2B 後台管理介面 • 洞察並分析需求 • 規劃 Flow chart、了解資訊架構 IA • 製作 Wireframe、Mockup、MVP • 跨部門溝通討論、與工程師們進行 Scrum 開發流程及 brain storming • 製作上架圖、banner、Logo、RWD • 運用 Google 行銷並結合 UI

進修學生

06/2021 - 04/2022
11 mos
• 為產品收集資料、研究競品分析、畫出使用者旅程地圖 • 學習 Figma 操作,如:繪製各狀態的元件、製作 Prototype、製作 RWD 響應式、輸出設計圖 • 設計 Wireframes 及 Mockup,定義 Design System 來統一色彩、字體、字型等、製作 Components • 標示出 Spec 規範,讓團隊方便參照及完整交付給工程師 • 深入了解 Web 與 iOS / Android 的 Design Guidelines 及 UI flow • 學習網頁技能 HTML、CSS

咖啡廳合夥人

01/2018 - 04/2021
3 yrs 4 mos
• 與朋友一同創業經營咖啡廳,管理1-5人,負責帳務部分
Logo of the organization.

居家專業顧問

09/2017 - 12/2017
4 mos
• 提供客戶服務與解說操作,協助解決問題及客訴處理
Logo of the organization.

客服專員

07/2011 - 09/2017
6 yrs 3 mos
• 提供專業解決客戶問題、客訴處理、跨部門溝通與協助 • 擔任部門組長,指導1-3人流程及SOP

Học vấn

Logo of the organization.
Bằng cử nhân
木材科學與設計系
2007 - 2011

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.
Google
Thêm số CCCD: FGEGAX4CPNPF
Phát hành vào 03/2023
Không có ngày hết hạn