Recommendations1

Recommended by
Sherry Liao

Junior Web DeveloperYou worked closely with Sherry Liao in the same team.

2021-07-18

苡慈是我在 Alpha Camp 全端網頁開發課程的同學,我們組隊完成前後端分離開發的 Simple Twitter 專案後,一起成為了實習助教,精進自己的能力也回饋社群。

苡慈在全端課程的表現十分亮眼,不只能夠快速且精準地完成作業規格,更有過人的資料搜集與分析能力,我經常觀摩她的程式碼,在過程中學習到很多課堂外的技術,以及她對程式碼品質的要求。同時她也非常樂於分享自己所學,總能快速理解我的提問並對症下藥,給我實用的建議,這都是因為她學習十分扎實且精準。

開發專案期間,苡慈能夠以宏觀的方式去佈局整個網路應用程式的架構,讓我能夠安心地協作開發,不必擔心有所遺漏。她十分認真負責、發現任何問題都能快速回應調整,能夠隨時應變突發狀況,讓專案能在時程內完成,是團隊的定心丸。後期開發挑戰功能時,她能夠在短時間內學習新技術並直接實作出可運行的成品,行動力強、抗壓性極高。

真摯推薦苡慈作為貴團隊的工作夥伴,她能夠獨立開發、自主學習,並能在極大的時間壓力下產出高品質的作品,也非常具有解決問題的能力,而這樣的她卻非常謙虛,願意協助他人一起進步。她對網路開發、學習新技術的熱情,也已獲得許多業界導師與助教們的讚賞,我相信他能夠在網頁開發的領域中發光發熱。

Soft Skills

JavaScript

flagProficient

SQL

flagProficient

Heroku

flagProficient

HTML

flagProficient

CSS

flagProficient

Bootstrap

flagProficient

RESTful API

flagProficient

MongoDB

flagProficient

Git & GitHub

flagProficient

Node.js

flagProficient

Soft Skills

Cooperation
Problem-solving ability
Handling pressure
Planning
Leadership
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.