Avatar of Jacob Peng.
Jacob Peng
英文老師 @ 私人家教
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Jacob Peng

英文老師 @ 私人家教
您好,我叫彭峻毅,畢業於中國醫藥大學物理治療學系,大二暑假兩個月參與學善物理治療所的見習,習得並熟悉Manipulation與神經鬆動術的臨床應用,大三參與過以動作控制(Kinetic Control)為概念的光復國中棒球隊物理治療見習並閱畢該書籍後熟悉其評估治療方式,並於大四實習先後去了臻理物理治療所、內湖三軍總醫院、中山醫復健部等地方實習,特別於(1)三軍總醫院實習時,熟悉以解剖列車為基礎的評估系統與治療手法與臨床應用,(2)於臻理物理治療所實習時熟悉BOMT學派的評估治療概念。
Logo of the organization.
私人家教
Logo of the organization.
中國醫藥大學

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Thất nghiệp
 • Nghề nghiệp
  Vật lý trị liệu
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  1-2 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Word
  PowerPoint
  Excel
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  English
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Không quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

英文老師

私人家教
Part-time
07/2018 - Hiện tại
教授國、高中、成人口說等英文能力提升

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
物理治療
2019 - 2022
3.8/4.3 GPA
Logo of the organization.
Non-Degree Program (e.g. Coursera certificate)
交換學程
2017 - 2018
Mô tả
於澳洲國立大學修習英文作文寫作、人體生理學、人體解剖學
Logo of the organization.
Bachelor of Science (BS)
生物科學
2014 - 2017

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.

多益黃金證書

TOEIC
Phát hành vào 02/2019
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.

健身C級指導員

中華民國健身運動學會
Phát hành vào 05/2017
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.

托福(TOFEL iBT)證書

TOFEL
Phát hành vào 10/2016
Không có ngày hết hạn