Jelica MijanovićNastavnik Zdravstvene nege
Petrovaradin, Serbia

My Portfolio

Edukacija

30

Zdravi stilovi života :)

31

ZUOV 2017. Radna grupa

43

Saradnja sa školom "Milan Petrović"

23

Slobodno vreme

34

Kuvajmo zdravo

42

Vannastavne aktivnosti

17

Interna edukacija , januar 2020.

22
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.