Avatar of 薛孟睿 Jerry Xue.
薛孟睿 Jerry Xue
Software QA Engineer
ProfileResumePortfolio
Posts
15Connections
In
Avatar of the user.

薛孟睿 Jerry Xue

Software QA Engineer
IoT Platform and application API, WEB, Firmware (WIFI model, MQTT, WebSocket, minicom) integrated testing. IoT Platform and application Automation test coding (Python, Robot frameworks, Appium) IoT device Arduino (Python), Raspberry Pi (Python) operation, and a number of Sensor development experience. Git, Jenkins cloud deployment, Jira project management applications Azure DevOps application. (Pipeline, Git, VMSS, Self-host Agent, Automation test deploy) Machine learning applications on image classification or data perdition. (Python, Keras, TensorFlow, ANN, CNN) The front end (HTML, CSS, javascript), back-end (PHP), and database and integration of the full end. With Android (JAVA), IOS (Swift) APP development experience, and has done the ability to apply sensor data to the APP. Oracle Database, MySQL Database, MSSQL Applications. Linux system command line operation. With basic hardware knowledge, maintenance experience.
West Pharmaceutical Services
朝陽科技大學Chaoyang University of Technology
台灣台中市

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Bật trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Full Stack Development
 • Lĩnh vực
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 5-10 nhân viên
 • Kỹ năng
  Oracle Database SQL
  Oracle PL/SQL
  android app
  JavaScript
  python
  Java
  MySQL
  MSSQL
  HTML/CSS
  PHP
  AWS
  Sensors
  Raspberry Pi
  Arduino
  ios app
  Azure DevOps
  Robot Framework
  IoT
  Azure
  CNN
  Machine Learning
  Deep Learning
  keras
 • Ngôn ngữ
  English
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Software Developer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Software QA Engineer

06/2020 - Hiện tại
IoT Platform and application API, WEB integrated testing, automated test coding (Python, Robot frameworks). Multinational project API, WEB automation test coding(Python, Appium). Maintain VM Agent pool for deploy automation test. Help develop IoT devices depend on IoT Platform and using Websocket or MQTT to connect(node.js). Taiwan local IT admin role

Software/firmware Quality Assurance Intern

07/2019 - 06/2020
1 yr 0 mos
IoT Platform API, WEB, Firmware (WIFI model, MQTT, WebSocket, minicom) integrated testing. Automated test coding. (Python, Robot frameworks, Docker) Git, Jenkins cloud deployment, Jira project management applications.

產學合作/Industry-Academy Cooperation

01/2018 - 03/2018
3 mos
更新雲端飯店系統UI、Debug Update cloud Hotel system UI, Debug

產學合作/Industry-Academy Cooperation

04/2017 - 11/2017
8 mos
產學合作案 研7860 MorSensor CO2、Barometer感測系統 iOS APP開發 MorSensor CO2, Barometer sensing system iOS APP development

Học vấn

Master’s Degree
資訊管理系 Department of Information Management
2019 - 2021
Bachelor’s Degree
資訊管理系 Department of Information Management
2015 - 2019