Avatar of Jingping Wang.
Jingping Wang
IT Consultant
ProfileResume
Posts
30Connections
In
Avatar of the user.

Jingping Wang

IT Consultant
More than 15+ years of experiences in software development. Projects participated includes from large scale insurance/banking web applications, 4G/5G core network functions, to mobile applications. Recent years engaged in software defined networking and 4G/5G user data plane networking.
TATA Consultancy Service (TCS)
National Taiwan University
Taipei, 台灣

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
  Software Engineer
  C,C++ Developer
 • Lĩnh vực
  Internet
  Phần mềm
  Dịch vụ cung cấp thông tin
 • Kinh nghiệm làm việc
  Hơn 15 năm (Hơn 15 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 5-10 nhân viên
 • Kỹ năng
  Java
  JSP/Servlet
  JavaScript
  SQL
  Database
  C/C++
  Python
  P4 Language
  Linux
  Docker
  Eclipse
  Spring
  Hibernate
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  English
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Senior Software Engineer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei City, Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Consultant

01/2023 - Hiện tại

正工程師

04/2009 - 12/2022
13 yrs 9 mos

專案經理

12/2007 - 12/2008
1 yr 1 mo

研發經理

10/2006 - 11/2007
1 yr 2 mos

顧問師

05/2005 - 06/2006
1 yr 2 mos

專案經理

09/2004 - 05/2005
9 mos

資深系統設計師

01/2003 - 09/2004
1 yr 9 mos

Học vấn

Master of Science (MS)
Atmospheric Sciences
1995 - 1998
Bachelor of Science (BS)
Atmospheric Sciences
1991 - 1995

Bằng cấp & Chứng chỉ

Azure AI Engineer Associate

Microsoft
Phát hành vào 01/2020
Không có ngày hết hạn

Linux+

CompTIA
Phát hành vào 02/2009
Không có ngày hết hạn

PMP

Project Management Institute
Hết hạn vào 03/2015

Project+

CompTIA
Phát hành vào 11/2006
Không có ngày hết hạn

FCP P8 BPM

FileNet
Phát hành vào 09/2006
Không có ngày hết hạn

FCP P8 CM

FileNet
Phát hành vào 09/2006
Không có ngày hết hạn

SCWCD

Sun Microsystems
Phát hành vào 02/2004
Không có ngày hết hạn

SCJP

Sun Microsystems
Phát hành vào 02/2003
Không có ngày hết hạn