Avatar of Joanne Huang.
Joanne Huang
HR Specialist @ Hashgreen 美商哈綠科技股份有限公司台灣分公司
Profile
Posts
5Connections
In
Avatar of the user.

Joanne Huang

HR Specialist @ Hashgreen 美商哈綠科技股份有限公司台灣分公司
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
Hashgreen 美商哈綠科技股份有限公司台灣分公司

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
  Blockchain
 • Kinh nghiệm làm việc
  6-10 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 15+ people
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

HR Specialist

04/2022 - Hiện tại

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.