Avatar of Johnny Tsai.
Johnny Tsai
Co-founder & CEO @ VoiceTube
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Johnny Tsai

Co-founder & CEO @ VoiceTube
Chưa có phần giới thiệu.
VoiceTube

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Co-founder & CEO

03/2021 - Hiện tại

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.