Avatar of Joseph Maharaj.
Joseph Maharaj
Senior Consultant
ProfilePortfolio
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Joseph Maharaj

Senior Consultant
Joseph Maharaj became an expert at understanding team leadership and dynamics' nuanced and essential intricacies. As a leader and mentor to those under his purview, he encouraged others to assume responsibility and take ownership of their assigned duties. Maharaj became a passionate believer in the Six Sigma principles and philosophies. Embracing a solid understanding of these specific professional tools, he earned the Certified Lean Six Sigma Black Belt. This highly-regarded credential recognizes candidates who demonstrate knowledge of lean enterprise concepts.
Anthem, Inc
Logo of the organization.
The Wharton School
Goldens Bridge, New York, USA

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Quản lý tổ chức
 • Lĩnh vực
  Bất động sản thương mại
 • Kinh nghiệm làm việc
  10-15 năm (10-15 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing Trên 15 nhân viên
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Senior Consultant
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Goldens Bridge, NY, USA
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Senior Consultant, Portfolio Management & Process Design

Anthem, Inc
Full-time
01/2017 - Hiện tại
Goldens Bridge, NY, USA

Học vấn

Logo of the organization.
Bằng Cử nhân Khoa học (BS)
Economics
2000 - 2004