Avatar of 林孟君.
林孟君
KGI BANKHRBP
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

林孟君

KGI BANKHRBP
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
凱基銀行 KGI Bank
Logo of the organization.
National Chung Hsing University
Taipei, Taiwan

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

BP Leader

08/2022 - Hiện tại
Taipei, Taiwan
Logo of the organization.

HRBP

11/2015 - 07/2022
6 yrs 9 mos
Taipei, Taiwan
Logo of the organization.

HRBP

01/2005 - 09/2014
9 yrs 9 mos

Học vấn