Avatar of Cheng-Kai Chung.
Cheng-Kai Chung
軟體工程師
ProfileResume
Posts
9Connections
In
Avatar of the user.

Cheng-Kai Chung

軟體工程師
Chưa có phần giới thiệu.
集雲科技股份有限公司
Logo of the organization.
CQUniversity
台灣台北市

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Thất nghiệp
  Sẵn sàng phỏng vấn
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
  Full Stack Development
  Web Developer
 • Lĩnh vực
  Big Data
  Phần mềm
  SaaS/ Điện toán đám mây
 • Kinh nghiệm làm việc
  6-10 năm (10-15 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  java
  springboot
  sql語言
  jpa
  VMware
  AWS EC2
  GCP
  Linux
  python
  RESTful API
  docker
 • Ngôn ngữ
  English
  Chuyên nghiệp
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  資深軟體工程師
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei City, Taiwan
  Singapore
  Sydney NSW, Australia
 • Freelance
  Freelancer bán thời gian

Kinh nghiệm làm việc

軟體工程師

03/2022 - 02/2023
1 yr 0 mos
駐點台灣大哥大系統後端程式設計
Logo of the organization.

軟體工程師

12/2020 - 02/2022
1 yr 3 mos
Taipei City, Taiwan
駐點勞保局勞保系統軟體開發

軟體工程師

08/2019 - 12/2020
1 yr 5 mos
Taipei City, Taiwan
區塊鏈, 加密貨幣, 租屋系統軟體開發
Logo of the organization.

軟體工程師

07/2018 - 07/2019
1 yr 1 mo
Taipei City, Taiwan
ERP 系統開發, 會計系統開發, 報表產生

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
Information Technology
2002 - 2004

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.

SCJP

Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer
Phát hành vào 02/2011
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.

CCNA

Cisco Networking Academy (CCNA)
Hết hạn vào 09/2012
Logo of the organization.

LPIC-1

Linux Professional Institute
Hết hạn vào 09/2011