Avatar of Ken Haglind.
Ken Haglind
President and Co-Founder
ProfilePortfolio
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Ken Haglind

President and Co-Founder
Ken Haglind is the host of "Living Healthy and Aging Well," a Minnesota radio program that provides listeners with information on wellness, preventative care, and caregiver support. With over 25 years of experience in hospice care, Ken brings a wealth of knowledge to the show and provides listeners with invaluable insights from experts in their respective fields.
Minnesota Hospice
Logo of the organization.
University of Minnesota, Carlson School of Management
Lakeville, Minnesota, USA

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Khác
 • Lĩnh vực
  Chăm sóc sức khỏe tâm thần
 • Kinh nghiệm làm việc
  Hơn 15 năm (Hơn 15 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing Trên 15 nhân viên
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  President and Co-Founder
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Lakeville, MN, USA
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Executive Director

Minnesota Hospice
Full-time
10/2016 - Hiện tại

President

09/2009 - Hiện tại

President and CEO

01/2006 - 08/2009
3 yrs 8 mos

Học vấn

Logo of the organization.
Bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)
Finance
1990 - 1991
Bằng cử nhân
Accounting
1987 - 1990