Avatar of Kharisma Adhiguna.
Kharisma Adhiguna
Fresh Graduate
ProfileResume
Posts
50Connections
In
Avatar of the user.

Kharisma Adhiguna

Fresh Graduate
I am a fresh graduate from Universitas Negeri Malang. I'm an adept in both physical and tangible analysis. I can also create web pages as a novice front-end developer.
Optic Laboratory Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang
Indonesia

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Thất nghiệp
 • Nghề nghiệp
  Khoa
  Front-end Engineer
  UX Design
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  Dưới 1 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  Critical Thinking
  Leadership
  Creative
  Teamwork
  Microsoft Office
  Social Media
  Development
  Physics
  JavaScript
  Web Development
 • Ngôn ngữ
  Indonesian
  Bản địa hoặc song ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Frontend Web Developer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Indonesia
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Lab Assistant

01/2022 - 06/2022
6 mos

Intern

08/2021 - 10/2021
3 mos
I'm here working on a project. The goal of the study is to classify the geomagnetic storms that occur throughout the 24th solar cycle. The duration of this internship program is around three months.

Lab Assistant in Electromagnetic Laboratory

01/2019 - 12/2019
1 yr 0 mos
2019 Lab Assistant in Electromagnetic Laboratory Universitas Negeri Malang 2021 Environtment Division Volunteer in Ekspedisi Sapa Papua , Raja Ampat 2021 Project Intern in Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional LAPAN

Học vấn

Bachelor of Science (BS)
Physics Major,Math and Sciences
2018 - 2022
3.5/4 GPA
2015 - 2018

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.
Google × Coursera
Thêm số CCCD: 834VMUCX73JQ
Phát hành vào 09/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Google × Coursera
Thêm số CCCD: W5VJPKTBY6ZU
Phát hành vào 08/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Google × Coursera
Thêm số CCCD: PVFKHEP3D7ES
Phát hành vào 08/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Google × Coursera
Thêm số CCCD: 8LV7WBLLWJTY
Phát hành vào 08/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Google × Coursera
Thêm số CCCD: 3GMV5TVF3MZV
Phát hành vào 07/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Google × Coursera
Thêm số CCCD: 6LZFTNRZAQES
Phát hành vào 07/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Google × Coursera
Thêm số CCCD: 7RP222STT2G4
Phát hành vào 06/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Skilvul
Thêm số CCCD: J4iLJJAESsabUcvGh17VXg
Phát hành vào 02/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Skilvul
Thêm số CCCD: qf2bTg6OSWqD8dxBBdc9vw
Phát hành vào 02/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Coursera
Thêm số CCCD: L3G3DMENURM9
Phát hành vào 01/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Coursera
Thêm số CCCD: H8UX7RGLDZKV
Phát hành vào 01/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Coursera
Thêm số CCCD: VDDP855NGTDG
Phát hành vào 01/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Coursera
Thêm số CCCD: EGZR6XGGHNJ5
Phát hành vào 01/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Coursera
Thêm số CCCD: PBDHPM3V35PX
Phát hành vào 12/2022
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.
Coursera
Thêm số CCCD: T3ZQTMB8M4C2
Phát hành vào 11/2022
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.

Laboratory Management

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Thêm số CCCD: LAB1479000202022
Phát hành vào 11/2022
Không có ngày hết hạn
Dicoding
Thêm số CCCD: QLZ92DM3EX5D
Phát hành vào 10/2022
Không có ngày hết hạn
Dicoding
Thêm số CCCD: 81P2GY75OPOY
Phát hành vào 09/2022
Không có ngày hết hạn
Dicoding
Thêm số CCCD: N9ZO7QQNYZG5
Phát hành vào 08/2022
Không có ngày hết hạn