My Portfolio

B2B專案

18

B2C專案

27

一起健

34

行銷專案

21

趣玩

50

B類設備

17

趣玩

32
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.