Avatar of 歐曜瑋 Kordan Ou.
歐曜瑋 Kordan Ou
Founder and CEO
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

歐曜瑋 Kordan Ou

Founder and CEO
連續創業家/區塊鏈信仰者,正揮汗打造自己理想中的世界,並樂此不疲。 我的簡歷:https://www.notion.so/kordan/b2de72854a8b42609622ce925e328d41
Taipei, Taiwan

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.

Bằng cấp & Chứng chỉ

Tạm thời chưa có nội dung.