My Portfolio

數據繪圖

23

Arduino

32

全端專案 * 3

26

深度學習影像像素分類

24
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.