My Portfolio

客製 ERP 系統

45

Rethink Taiwan 2020

45

Line Chatbot 聊天機器人

17

VS Platform

17
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.