Avatar of Lê Trung Trực.
Lê Trung Trực
Web Development
ProfileResume
Posts
0Connections
Print
Avatar of the user.

Lê Trung Trực

Web Development
Vấn đề gì tôi không biết, tôi sẽ nói là tôi không biết, nhưng tôi nhất định sẽ đi tìm câu trả lời.
Logo of the organization.
Kyanon Digital
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Professional Background

 • Current status
  Unemployed
 • Profession
  Web Developer
  Other
 • Fields
  Internet
  Software
  Mobile Apps
 • Work experience
  Less than 1 year (Less than 1 year relevant)
 • Management
  None
 • Skills
  React.js
  HTML/CSS
  Node.js / Express.js
  PostgreSQL
  TailwindCSS
  Firebase Realtime Database
 • Languages
  English
  Intermediate
 • Highest level of education
  Bachelor

Job search preferences

 • Desired job type
  Full-time
  Interested in working remotely
 • Desired positions
  Frontend Web Developer
 • Desired work locations
  Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Freelance
  Part-time freelancer

Work Experience

Logo of the organization.

Front-end Engineer

Kyanon Digital
Full-time
May 2023 - Aug 2023
4 mos
Ho Chi Minh City, Vietnam
- Đào tạo về quy trình làm việc, phương pháp phát triển sản phẩm - Đào tạo các kiến thức liên quan đến Front-end web như HTML, CSS, TailwindCSS, Reactjs,...và một số dịch vụ của firebase như Realtime Database, Authentication. - Mock Project về mô hình OKR để quản lý mục tiêu theo Objective (mục tiêu chính) và Keyresult (kết quả chính)

Web Development

Halocom Việt Nam
Full-time
Jan 2021 - Feb 2021
2 mos
Ho Chi Minh City, Vietnam

Web Development & Consultant

Epinion Việt Nam
Full-time
Nov 2020 - Dec 2020
2 mos
Ho Chi Minh City, Vietnam
Trao đổi yêu cầu với khách hàng châu âu (Na Uy, Đang Mạch...) và xây dựng các mẫu khảo sát.

Thực tập sinh

Tesse Việt Nam
Full-time
Aug 2020 - Oct 2020
3 mos
Ho Chi Minh City, Vietnam

Licenses & Certifications

Logo of the organization.

K-Fresh Program

Kyanon Digital
Issued Aug 2023
No Expiration Date