Avatar of livdraw sdy.
livdraw sdy
marketing
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

livdraw sdy

marketing
Chưa có phần giới thiệu.
sdy
Bali, Indonesia

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
  Khác
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Word
  Google Drive
  Excel
 • Ngôn ngữ
  Nepali
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

staff

sdy
Full-time
10/2018 - Hiện tại
Bali, Indonesia

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.