Avatar of 王雅萱.
王雅萱
Frontend Developer
ProfileResumePortfolio
Posts
22Connections
In
Avatar of the user.

王雅萱

Frontend Developer
受全端工程師的老公影響,開始研究網頁前端技術,曾擔任線上課程六角學院助教,性格活潑、外向,善於溝通,樂於學習與解決問題,經常性在團體中活絡氣氛,已有多年工作經驗,現為自由接案工作者,期待能開發出更多有趣的前端專案。
Logo of the organization.
Freelancer
Logo of the organization.
國立臺北大學NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY
Taoyuan City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Bật trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Front-end Engineer
  Web Developer
 • Lĩnh vực
  Thương mại điện tử
  Internet
  Thiết kế & Kỹ sư văn phòng
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (2-4 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 people
 • Kỹ năng
  Vue.js
  JavaScript / ES6 / jQuery
  SASS/SCSS
  GraphQL
  LiquidJS
  HTML/CSS
  Firebase
  Supabase
  Flutter
  Node.js / Express.js
  p5.js
  Nuxt.js
  Front-End Development
  Web Development
  Tailwind CSS
  Bootstrap
  Responsive Web Design
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Chỉ làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  前端工程師 Front-End Developer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taoyuan City, Taiwan
 • Freelance
  Freelance toàn thời gian

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Frontend Developer

Freelancer
Freelance
02/2023 - Hiện tại
320, Taiwan, 桃園市中壢區中壢
- 專案管理及報價,確保專案條款清晰明確 - 與業主及網頁設計師溝通,協作網站架構規劃 - 前端介面開發、協作 UI/UX 設計、互動功能規劃與製作 - 與後端工程師合作,確保前後端無縫接軌 - 撰寫網站使用說明、技術文檔 - 網站測試與除錯,優化網站性能
Logo of the organization.

Frontend Developer

07/2021 - 12/2022
1 yr 6 mos
Taipei, Taiwan
- 專案管理及執行 - 與設計師&助理協作網頁設計&提供 UI/UX 指導 - 參與網站架構規劃&客製化 Shopline 電商平台 - 透過 WPGraphQL 將 Wordpress 資料導出&建置部落格類型網站 - 接手舊有網站專案維運 - 網站測試與除錯&整理網站使用的教學筆記 - 協助處理部分後端工作

Teaching Assistant

六角學院
Part-time
06/2021 - 07/2021
2 mos
- 擔任兩場活動遠端前端助教(Bootstrap5 / 程式體驗營) - 利用通訊軟體(slack)、遠端視訊(zoom)方式完成工作交付 - 替學員 code review 並指導 debug 能力 - 於社群軟體中即時提供學員幫助 - 按照課程進度規劃&設計程式相關的練習題型(HTML / CSS / JavaScript / Bootstrap5) - 參與每週的直播教學並即時整理&提供學員教學筆記

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.
Hahow 好學校
Thêm số CCCD: 63ef7d480ca10fa1d0fdc57b
Phát hành vào 01/2023
Không có ngày hết hạn
六角學院
Phát hành vào 01/2019
Không có ngày hết hạn