Avatar of the user.

徐慈良

曾任職行銷企劃、音樂數位宣發、授權合作窗口 專長:產品企劃、文案發想、KOL公關聯絡、IP授權、媒體採購。 熱衷音樂、旅遊、電影、美食,從生活中汲取靈感,觀察周遭而發想創意。
Vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập để xem thêm thông tin về 徐慈良.