Maрина Лазић

My Portfolio

Обука за наставнике

25

Маштарац сваштарац

20

Дан планете Земље

21

Иницијални састанак

20

Обележавање Европског дана паркова

26

Продајна изложба

16

Екскурзија

16

Амбијентално учење

17

Излет

30

Водич кроз исходе образовања за права детета

18

Угледна радионица

30

Студијска посета "Деца - деци"

34

Интеркултурална размена

25

Студијска посета за наставнике

39

Обука за ученике

48
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.