Avatar of Anushri Mane.
Anushri Mane
Developer
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Anushri Mane

Developer
Willing to work in a challenging position with a growing Organization where I can utilize my technical and interpersonal skills to serve the organization and enhanced the same
Hiray College
Mumbai, Maharashtra, India

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  Dưới 1 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  Java
  SQL Database
  EXCEL
  Presentation & communication skills
  Microsoft PowerPoint
  Microsoft Office
  Computer Skills
 • Ngôn ngữ
  English
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Intern
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Master’s Degree
Master's of Computer Applications
2022 - 2024
Bachelor of Science (BS)
Bachelor's in Information Technology
2019 - 2022