Маријана Симовић АлексићПсихолог и наставник
Užice, Serbia

My Portfolio

Пројекат "Е-знање Ужице"

47

Обука наставника у Техничкој школи

44

Обука инструктора

45
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.