Avatar of Matt HSU.
Matt HSU
Sr. Consultant
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Matt HSU

Sr. Consultant
Senior Consultant (IC/Semiconductor, C/C++, Data/AI/Algo)
Logo of the organization.
MORGAN PHILIPS HONG KONG LIMITED TAIWAN BRANCH-FYTE (Taipei, Taiwan)
Taipei, 台灣

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Sr. Consultant

04/2021 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.