Avatar of Milly Zhen.
Milly Zhen
採購專員 @ 滿堂紅餐飲開發股份有限公司
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Milly Zhen

採購專員 @ 滿堂紅餐飲開發股份有限公司
Chưa có phần giới thiệu.
滿堂紅餐飲開發股份有限公司
致理技術學院

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  10-15 năm
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Word
  PowerPoint
  Excel
  Outlook
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

採購專員

05/2019 - Hiện tại
進貨、入庫,一般採購事宜及電腦系統作業,請款作業 執行採購作業及供應商管理以達到低成本高品質的目標 維護辦公室環境及管理 支援其他部門需求及提供相關業務之服務 接聽轉接外部電話、問題諮詢、處理電話留言以及庶務行政

Học vấn

Bachelor’s Degree
行銷與流通管理系
2008 - 2012