Avatar of Min Lin.
Min Lin
Investment Analyst at Fugle 富果 | Equity Analyst at KC Capital | Fintech | PE | Blogger
Profile
Posts
1Connection
In
Avatar of the user.

Min Lin

Investment Analyst at Fugle 富果 | Equity Analyst at KC Capital | Fintech | PE | Blogger
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
Fugle 富果帳戶(Fintech)
Logo of the organization.
國立台灣大學

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Nhà phân tích đầu tư chứng khoán
  Chuyên gia phân tích tài chính
  Tài chính thị trường
 • Lĩnh vực
  Quản lý quỹ đầu tư
  Quỹ đầu tư mạo hiểm & đầu tư tư nhân
  Tài chính
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 people
 • Kỹ năng
  Excel
  Industry Analysis
  Equity Research
  Finance
  Financial Modeling
  strategy consulting
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  English
  Chuyên nghiệp
  Korean
  Sơ cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Investment Analyst

01/2019 - Hiện tại
Logo of the organization.

Equity Analyst

10/2020 - Hiện tại

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
財務金融
2016 - 2020

Bằng cấp & Chứng chỉ

CFA
Thêm số CCCD: 9710155
Phát hành vào 08/2020
Không có ngày hết hạn