My Portfolio

2017 Sales PM 績效優異

117

2017績效最佳團體獎

108

2016績效最佳團體獎

109

2017 Sales PM 績效優異

128
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.