Avatar of moh yanni fikri.
moh yanni fikri
Electrical and Data Engineer
ProfileResume
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

moh yanni fikri

Electrical and Data Engineer
Chưa có phần giới thiệu.
PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
Indonesia

CV chính

Mới cập nhật vào lúc thg 4 1 2024

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Thất nghiệp
  Sẵn sàng phỏng vấn
 • Nghề nghiệp
  Kỹ sự điện
  Kỹ sư I&C
  Data Scientist
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm liên quan
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Data Science
  Python
  Machine Learning
  Data Analysis
  PLC Programming
  AC/DC motors
  Electrical Troubleshooting
  Project Management
 • Ngôn ngữ
  English
  Chuyên nghiệp
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Không quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Engineer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Indonesia
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Electrical Maintenance

06/2021 - 08/2023
2 yrs 3 mos
Indonesia
1. Maintenance and Repairing electrical equipment. such as sensors, motor, pump, valve, etc. 2. Preventive Maintenance for ac and dc motor. 3. Troubleshooting and make HMI & PLC Programming (S7-200, S7-300, S5-100, PROFACE HMI, SIEMENS HMI). 4. Setting inverter according to supervisor or production request (toshiba, invt, siemens, ABB). 5. Preventive maintenance for trafo hv to lv (grounding, temperature, oil level, dgpt check).
Logo of the organization.

Electrical Maintenance

11/2019 - 05/2021
1 yr 7 mos
Indonesia
1. Sensor calibration to stabilize existing equipment. make a report and report it into supervisor ( decrease the error of the scale from 2% into 0,2% ) 2. Maintenance and repairing electrical equipment. such as sensor, motor, pump, valve, etc. 3. Make HMI and PLC Programming according to supervisor or plant manager request. 4. Gathered part supplies and tools in preparation for when there is a tool has problem or automation project

Học vấn

Bachelor’s Degree
Automation Engineering
2015 - 2019
3.41/4 GPA