My Portfolio

[iOS App]高雄好停車

36

[iOS App]國道吃喝玩樂

30

[iOS App]NeweggBox 雲端儲存

44

[iOS App]NeweggContact 聯絡人管理

47

[iOS App]高雄市公共腳踏車Easy Go!

25

[iOS App]優築網

28

[iOS App]高雄市無障礙旅遊景點導覽

20

[iOS App]高雄捷伴行

20

[iOS App]蘋果元素

13
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.