Avatar of Muhamad Irfansyah.
ProfileResume
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Muhamad Irfansyah

Implementor
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
NETTOCYBER INDONESIA, PT (Velo Networks)
Logo of the organization.
UNIVERSITAS PAMULANG
South Tangerang, South Tangerang City, Banten, Indonesia

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đang học tập
 • Nghề nghiệp
  Khác
 • Lĩnh vực
  Nhân sự
  Ứng dụng di động
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  Dưới 1 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 15+ people
 • Kỹ năng
  Microsoft Office
  Google Drive
  Communication
  Educational Training
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Staff IT & Marketing Support
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Jakarta, Indonesia
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Implementor

02/2023 - 08/2023
7 mos
South Jakarta, South Jakarta City, Jakarta, Indonesia
Memberikan pengarahan pada user tentang cara penggunaan system yang benar, menjawab pertanyaan user seputar kendala yang terjadi pada system. Saya melakukan projects dari perusahaan EHP ( Egle High Plantations) dan ditempatkan di beberapa daerah khususnya Papua Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ada beberapa projects: 1. DHS (Digital Harvest System) Untuk penginputan rencana kerja di lapangan, hasil buah kelapa sawit yang efesien dan mengatasi kecurangan saat penginputan dilapangan. 2. E-BKM (Elektronik Buku Kerja Mandor) Untuk melakukan perencanaan kerja khusus mandor dan juga hasil yang maksimal saat dilapangan. 3. E-FLEEP Kegiatan untuk asisten traksi/mandor traksi pengalokasian unit kendaraan kebun untuk semua kegiatan yang ada diperkebunan kelapa sawit.

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
Teknik Informatika
2016 - 2021
2.94/4 GPA

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.

BNSP

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Thêm số CCCD: 03396/SKK/LSP-UNPAM/2021
Phát hành vào 01/2021
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.

TOEFL PREDICTION TEST

Lembaga Bahasa Unpam
Thêm số CCCD: 3071/LBU/I/2020
Phát hành vào 01/2020
Không có ngày hết hạn