Avatar of N. Chen.
Profile
Posts
1Connection
In
Avatar of the user.

N. Chen

HR
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
Merck Group
Kaohsiung City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Human Resources Specialist

06/2022 - Hiện tại

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.